A : SIZE 24x44 M. / 5 ~7 PLAYER
จำนวนผู้เล่น
ขนาดสนาม
วัน
เวลา

ราคาโปรโมชั่น
บาท / ชั่วโมง

5-7
24 x 44 m
วันจันทร์ - ศุกร์
6:00 น. - 17:00 น.
1,200
วันจันทร์ - ศุกร์
17:00 น. - 6:00 น.
1,500
สุดสัปดาห์และ
วันนักขัตฤกษ์
ราคาเดียวทั้งวัน
1,500

B : SIZE 33x50 M. / 7 ~ 9 PLAYER
No. of Player
Size
Day
Time

Promotion
Baht / Hour

7-9
33 x 50 m
วันจันทร์ - ศุกร์
6:00 น. - 17:00 น.
1,500
วันจันทร์ - ศุกร์
17:00 น. - 6:00 น.
1,800
สุดสัปดาห์และ
วันนักขัตฤกษ์
ราคาเดียวทั้งวัน
1,800

 

 


หมายเหตุ :
~ ราคาข้างต้นได้รวมค่าไฟแสงสว่างแล้ว
~ ลูกฟุตบอลหนังเย็บ ถุงมือโกล์และเสื้อกลางมีให้ใช้ฟรี
~ กรุณาแจ้งทางสนามล่วงหน้า 1 วันถ้าต้องการจ้างกรรมการตัดสิน
~ รับบัตรเครดิตตั้งแต่ 500 ขึ้นไป

~ ต้องการกรรมการ คิดค่าบริการ 300 บาท/ชม.


ทั้งนี้ทาง สนามฟุตบอล เค สเตเดียม ยังมีกฎที่พึ่งปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาเช่าสนามทุกท่านให้ทราบว่า

1. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนามโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

2. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในสนาม ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

3. ห้ามเล่นการพนันในสนาม

4. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติดทุกชนิด

5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสนาม

6. กรุณาแต่งตัวให้เหมาะสมและสวมรองเท้ากีฬา

7. โปรดดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางสนามจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สิน

8. ทางสนามมีสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกการเล่นได้ทันที หากมีการทะเลาะวิวาทในสนาม

9. กรุณารักษาความสะอาดและไม่ทำลายสิ่งของๆทางสนาม ซึ่งถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นทางผู้เช่าสนามในชั่งโมงนั้นๆต้องทำการรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด